تعمیرات چمن مصنوعی ورزشی و تزئینی:

از انجایی که عمر چمن های ورزشی پس از چند سال مستهلک شده می بایست با نظر کارشناسی نسبت به ترمیم و تعویض بخشی از چمن پرداخت .

 با توجه به سابقه چندین ساله شرکت  که در بخش تعمیرات چمن بصورت تخصصی فعالیت می کند . این دغدغه بزرگ را از بین برده تا مشتری با خیال آسوده فعالیت خود را انجام دهد.